-

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;

-

Prowadzenie ewidencji VAT;

-

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym;

-

Sporządzanie rocznych zeznań finansowych.

Oferta kompleksowa to:

-   Oferta podstawowa;
oraz
-   Płace i rozliczenia z ZUS;
-   Kadry;

W ramach proponowanych usług zapewniamy Państwu bieżącą analizę wyniku finansowego i planowanie kosztów.


Osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej proponujemy roczne rozliczenie osób fizycznych i przygotowanie deklaracji VAT.


strona główna osoby prawne osoby fizyczne wybrane usługi kontakt